OŚRODEK REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT

POMAGAMY DZIKIM ZWIERZĘTOM


Dzikie zwierzęta są stale obecne w naszym miejskim środowisku. Ptaki (czy to sikorka, kos, myszołów, czy łyska), wiewiórki, jeże, nietoperze, kuny, sarny, a nawet dziki towarzyszą nam w mniej lub bardziej widoczny sposób. Czasami zdarza się, że potrzebują naszej pomocy – kontakt z człowiekiem nie zawsze kończy się dla nich dobrze.

Do najczęstszych przyczyn trafiania ich do ośrodka można zaliczyć m.in. potrącenia przez środki transportu, postrzały, zatrucia, pogryzienia przez psy lub koty, kolizje z liniami elektrycznymi. Czasami zmagają się z chorobą lub są po prostu osłabione. Dzięki leczeniu w Vetice dostają szansę powrotu na wolność.

Według ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Na utworzenie i prowadzenie takiego ośrodka wymagane jest uzyskanie zezwolenia, które wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Większość dzikich pacjentów to zwierzęta objęte ochroną całkowitą lub częściową a oznacza to m.in. zakaz ich przetrzymywania. Nawet te, wydawałoby się „pospolite” ptaki jak gołąb czy sroka są nią objęte! Pamiętajmy o tym chcąc im pomóc i nie starajmy się ich leczyć na własną rękę. Często działając w dobrej wierze możemy w ten sposób zniweczyć ich szansę powrotu na wolność.

Jak do nas trafić

Vetika
ul. Lipska 49
30-721 Kraków
tel.: +48 511 195 708
e-mail: przychodnia@vetika.com.pl
Facebook Pagelike Widget

Copyright © 2014 - 2022 Vetika | Wykonanie: CreativeOne